Huisvesting

HUISVESTING

Om optimaal te kunnen presteren is het van belang dat de uitzendkrachten uitgerust en op tijd op de locatie aanwezig zijn. Daarom trachten wij ernaar onze uitzendkrachten altijd zo dicht mogelijk bij uw bedrijf te huisvesten. Op deze manier wordt de reistijd beperkt. De huisvesting die wij ter beschikking stellen voldoet aan de uitgebreide SNF (Stichting Normering Flexwonen) normen en wordt met regelmaat gecontroleerd.

Meer informatie over SNF: www.normeringflexwonen.nl

HUISVESTINGSNORMEN

Leden van de ABU en de NBBU die werken met arbeidsmigranten en daarvoor eigen huisvestingslocaties beschikbaar stellen, moeten voldoen aan de huisvestingsnormen die zijn vastgelegd in de ABU cao voor uitzendkrachten en de NBBU cao voor uitzendkrachten.
Deze normen zijn voor zowel ABU- als NBBU leden exact hetzelfde.

Een onafhankelijke instelling controleert of deze huisvestingsnormen door leden op de juiste wijze worden toegepast. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een normen set, waarin de algemene bepalingen in de cao zodanig zijn geconcretiseerd dat goed kan worden vastgesteld of de huisvestingsnormen worden nageleefd.

Als na controle blijkt dat aan deze eisen wordt voldaan, ontvangt men het certificaat ‘Verklaring van Registratie’ en zal men tevens worden opgenomen in de registers van de Stichting Normering Flexwonen (SNF).

Schuiven naar boven