CAO voor uitzendkrachten

ARBEIDSVOORWAARDEN FLEXPERSONEEL

Als u via VoornePutten Uitzendbureau aan het werk gaat, ontvangt u van ons een arbeidsovereenkomst met prima arbeidsvoorwaarden en uitleg daarover in uw eigen taal. Hiermee valt u automatisch onder de cao voor uitzendkrachten; de ABU cao. Hierin zijn alle arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten vastgelegd om uw dienstverband met VoornePutten Uitzendbureau tot een succes te maken.

Onze medewerkers kunnen u verder informeren over de exacte arbeidsvoorwaarden die voor u persoonlijk gelden.

WAT MOET U ALS WERKGEVER WETEN

Met het fasesysteem kunt u uw arbeidscapaciteit sneller, gemakkelijker en vaak voordeliger aanpassen aan wisselende situaties. VoornePutten Uitzendbureau is u hierbij graag en doeltreffend van dienst. Met een scherp oog voor uw wensen en kostenbeheersing staan we u met raad en daad bij.

HET FASENSYSTEEM

De kern van de cao voor uitzendkrachten is een driedelig fasesysteem. De eerste fase (fase A), biedt u als werkgever de grootste flexibiliteit. In deze fase zorgt het zogeheten ‘uitzendbeding’ ervoor dat u gebruik kunt maken van flexwerkers zonder direct een grote verbinding aan te gaan.

‘UITZENDBEDING’

In fase A is het mogelijk om flexwerkers voor een periode van 78 gewerkte weken ‘regulier’ uit te zenden. Volgens het uitzendbeding dat dan van toepassing is, kunt u de opdracht op elk moment beëindigen, tenzij er een opzegtermijn is overeengekomen. Ook bij ziekte eindigt de arbeidsovereenkomst.

BELONINGSREGELING FLEXWERKERS

Conform artikel 19 van de cao voor uitzendkrachten of op basis van de inlenersbeloning stemmen we, afhankelijk van leeftijd en ervaring, het salaris met de flexwerker af.

OPLEIDING

In de huidige cao is het opleidingsaspect goed geregeld. VoornePutten Uitzendbureau besteedt optimale aandacht aan de opleidingswensen van flexwerkers, vanuit de ervaring dat de kwaliteit van tijdelijke arbeid daarmee gediend is.

Schuiven naar boven